Ulusal ve Uluslararası Proje Danışmanlığı

Danışmanlarımız

Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN

22 Mart 1968 de Şenkaya/ Erzurum’da doğdu. 1989’de Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü’nden Fakülte Birincisi olarak mezun oldu. 1994’de The Ohio State University, College of Food, Agricultural and Enviromental Sciences, Department of Plant Pathology’nden yüksek lisans ve 1997’de Doktora derecesini aldı.

1997-1998’de The Ohio State University, Ohio Agricultural Research and Development Center, Wooster, OH, ABD ve The Western Ontario University/Agri-Food CANADA, London, KANADA’da Klinik Mikrobiyoloji de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 1999’da Atatürk Üniversitesinde Yrd. Doç. olarak göreve başladı. 2000’de Doçent ve 2005 yılında Profesör ünvanını aldı. 2004 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümünün ve AR-GE laboratuvarlarının kurulması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlatılmasında, 2007 Yeditepe Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsünün kurulmasında, 2013 Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Akredite Merkez Ar-Ge ve Analiz laboratuvarlarının kurulması ve hizmete sunulmasında görev aldı.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin, klinik, gıda, çevre ve bitki orijininli mikroorganizmaların moleküler tanısı ve karekterizasyonu ve endüstriyel kullanımı olan biyolojik formülasyonların geliştirilmesi, antimikrobiyal malzeme geliştirilmesi ve üretimi, kök hücre, gen tedavi ve kanser konusunda bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin akademik hayatı boyunca yaptığı bilimsel çalışmalar nedeniyle ulusal ve uluslararası kurumlar tarafında çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Bu ödüllerden bazıları; Yeditepe Üniversitesi 2013 En Başarılı Bilim İnsanı Ödülü, Uluslararası Alumni Ödülü, ABD (2007); TÜBİTAK Teşvik Ödülü (2005); Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Seçkin Bilim İnsanı Ödülü (2004); The Raymond G. Grogan Travel Award (ABD, 1997); C. C. Allison Award (ABD, 1997); Dorothy Brickman Leadership Award (ABD, 1996).

Prof. Dr. Fikrettin Şahin’in Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 266 makale, 310 bildiri ve 15 adet kitap bölümü, 5 adet kitabı ve 55 Uluslararası patent başvurusu bulunmaktadır. 2010 yılında ise 5 adet biyolojik gübre ve biyo-mineralizasyon formülasyonu (Agrobac, BioDecal, Bactolife N, P, NP) ve 2013 yılında 15 adet organomineral ve kimyasal gübre formülasyonu T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescillenerek Türkiye’de pazara sunulmuştur. 2014 yılında bir adet Antiviral ve Antiseptik yara iyileştirici jel T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak Türkiye pazarına sunulmuştur. 2014 yılında 15 adet çok fonksiyonlu hijyenik (pet, tampon, çocuk bezi, hasta altı ve yaşlı bezi gibi) ve medikal tekstil ürünleri geliştirilmiş ve seri üretimleri tamamlanmıştır. Ulusal ve uluslararası pazar için ruhsat süreçleri devam etmektedir.

Prof. Dr. Fikrettin Şahin halen Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı, Biyoteknoloji Enstitü Müdürü, Ar-Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarları Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Fikrettin Şahin 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademi (TÜBA) Asli üyesi ve 2013 yılında TÜBA konsey üyesi olarak seçilmiştir.

Ayrıntılı CV için tıklayınız.

 

Prof. Dr. Metin Turan

9 Şubat1972 de Narman/Erzurum’da doğdu. 1993’de Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme’ bölmünden Fakülte Birincisi olarak mezun oldu. 1997’de yılında Yüksek Lisans ve 2002’de Doktora derecesini aldı.

2004-2005’de The New York State College of Agriculture and Life Sciences-SUNY, University of Cornell (State University of New York) 8 ay, 2007 yılında National Chung Hsing University, Department of Soil and Environmental Science, Taichung, Taiwan, ROC konuk araştırmacı olarak çalıştı. 2002’da Atatürk Üniversitesinde Yrd. Doç. olarak göreve başladı. 2005’de Doçent ve 2010 yılında Profesör unvanını aldı. 2012 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi AR-GE ve Analiz Merkez laboratuvarlarında Toprak-Toprak Düzenleyiciler, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarları sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Metin TURAN bitki besleme, gübreler gübreleme ve bitki fizyoloji ve stres konularında çalışmalarını yürütmekte olup, organik, mineral ve organomineral ve biyolojik formülasyonların geliştirilmesi, organik tarım, toprak kalitesi, çevre kirliliği konularında bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Metin TURAN’in Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 122 makale, 145 bildiri ve 5 adet kitap bölümü, 1 adet kitabı yanında organik tarım bitki besleme ve toprak kalitesi alanlarında 40’ın üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde proje yöneticisi ve araştırmacı olarak görevlerde bulundu. 2010 yılında ise 5 adet biyolojik gübre ve biyo-mineralizasyon formülasyonu (Agrobac, BioDecal, Bactolife N, P, NP) ve 2013 yılında 15 adet organomineral ve kimyasal gübre formülasyonu T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescillenerek Türkiye’de pazara sunulmuştur.

Prof. Dr. Metin TURAN halen Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Metin TURAN 2013 yılında Uluslararası Humik Madde Derneği (International Humic Substances Society), Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu Teknoloji İnovasyon Platform (IFOM TIBI Members) üyesi olarak seçildi, 2014 yılında Türkiye Humik Madde Derneği Başkanı ve Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Araştırmacı komisyonuna (ISOFAR) araştırmacı üye olarak seçildi.

Ayrıntılı CV için tıklayınız.